Värmlands länsmuseum får konstkonsulent

Regeringen har beslutat om statsbidrag för verksamhet 2005 med länskonstnärer inom områdena konst och dans. Nytt för i år är att Värmlands länsmuseum får bidrag för verksamhet med konstkonsulent.

Bidraget går till dans- och konstkonsulentverksamhet med uppgift att öka förutsättningarna för barn och ungdom att skapa och möta konst och dans samt att stärka den regionala strukturen inom respektive kulturområde.

Dans- och konstkonsulenterna ska främja både eget utövande, amatörverksamhet, skolverksamhet och möten med professionellt utövad dans och bildkonst.

– Konstkonsulenterna utgör en viktig regional infrastruktur på bildkonstområdet, säger Kulturrådets handläggare Kajsa Ravin. Inte minst i Norrland där samtliga län har en konstkonsulent.

Statligt understödda konstkonsulenter finns idag i 14 regioner, och detsamma gäller den regionala danskonsulentverksamheten. Konstkonsulenterna har funnits sedan 1997, medan danskonsulenterna inledde sin verksamhet på försök redan 1992.

Header logo