Fria teatergrupper 2007: Barn och unga prioriteras

Kulturrådet har beslutat fördela 49 miljoner kr i produktionsstöd till fria teatergrupper för 2007. Av detta riktas 30 miljoner kr till verksamheter och projekt som vänder sig till barn och unga. Kulturrådet har behandlat ovanligt många ansökningar - 170 stycken - varav närmare hälften kom från grupper i Stockholmsområdet. Sammanlagt 68 grupper beviljades stöd. Av dessa fick 21 treåriga produktionsbidrag.

En viktig utgångspunkt vid bedömningen har varit att stödet ska stimulera processer som syftar till konstnärlig utveckling och förnyelse samt till ökad tillgänglighet. Här har verksamhet för barn och unga spelat en särskilt framträdande roll. De allra flesta grupper som får bidrag från Kulturrådet får också stöd från landsting och/eller kommun.

Tre grupper beviljas nya treåriga bidrag. Det är Turteatern i Stockholm och Teater Martin Mutter från Örebro, som beviljas treåriga bidrag för första gången, samt Friteatern i Sundbyberg som tidigare haft treårigt bidrag under åren 2004-2006.

Utanför storstäderna

För att ge grupper som arbetar med barn- och ungdomsteater utanför storstadsområdena bättre förutsättningar för en konstnärlig utveckling får Ögonblicksteatern i Umeå och Teater Scratch i Luleå ökade bidrag jämfört med 2006. Även Teater Barbara, Pantomimteatern och Westbergs Teater och Nöje i Stockholm samt Expressteatern i Malmö får höjda bidrag eftersom de vänder sig till barn och ungdomar.

Dessutom får moment och Teater Brunnsgatan 4 i Stockholm, Cinnober Teater och Teater Trixter i Göteborg samt Teater Terrier och Teater Weimar i Malmö ökade bidrag.

Västanå Teater

Västanå Teater i Värmland har under en försöksperiod på fyra år (2003-2006) haft ett särskilt regionalt uppdrag där Kulturrådet, Region Värmland och Sunne kommun varit gemensamma bidragsgivare. Teatern har fått ett årligt stöd på 3 miljoner kr. från staten och sammanlagt lika mycket från region och kommun. Från statens sida upphör uppdraget i och med utgången av 2006. Västanå har nu sökt produktionsstöd inom ramen för stödet till fria grupper och får 2 miljoner kr för 2007. Kulturrådet, Region Värmland och Sunne kommun för samtal om hur ett fortsatt samarbete kan utformas.

Produktionsbidrag till fria teatergrupper 2007

Ytterligare information:
Jochum Landin, handläggare, tel. 08-519 264 39
Per Svenson, presschef, tel. 08-519 264 49, 070-397 76 80
Header logo