33 fria dansgrupper får stöd

Kulturrådet har beslutat fördela sammanlagt 17 miljoner kr i produktionsstöd till 33 fria dansgrupper och koreografer för verksamhetsåret 2007. Av dessa är 10 treåriga, 16 ettåriga och 7 i form av enstaka produktionsbidrag. Av bidragsmottagarna har 23 sin bas i Stockholmsområdet och 7 i Västra Götaland. Dessutom finns en vardera i Skåne, Uppsala och Örebro län.

E=mc2 Danskonst, Göteborg och Björn Elisson kompani, Stockholm har båda tidigare haft treåriga stöd. Nu får de förnyade treårsbidrag för perioden 2007-2009. Nya i den kategorin är Dorte Olesen, Adekwhat och Weld, samtliga med bas i Stockholm.

Flera nykomlingar finns i kategorin ettåriga produktionsbidrag. Art of Spectra, Göteborg samt Minna Krook och Ingrid Olteman, Stockholm riktar sin verksamhet huvudsakligen till barn och ungdomar och får nu ettårsstöd för första gången. Ny i den kategorin är också Charlotte Engelkes som får ettårigt stöd för sin konstområdesövergripande verksamhet.

Flera av de koreografer som får stöd arbetar med att fördjupa och utveckla sina internationella samarbeten. Således får International Festival ettårigt produktionsbidrag och Crowd Company ett enstaka produktionsbidrag.

Flertalet av de grupper som får stöd för 2007 kommer att turnera inom Sverige och i flera fall även utomlands.

Ytterligare information:
Karin Nilsson, handläggare, tel. 08-519 264 80
Per Svenson, presschef, tel. 08-519 264 49, 070-397 76 80

Header logo