Access även 2007

Kulturrådet får 250 miljoner kr för fördelning inom ramen för Access-projektet under 2007. Detta föreslår regeringen i det budgetförslag som nyligen lämnades till riksdagen. Access är namnet på den satsning på sysselsättningsskapande åtgärder inom kulturområdet som Kulturrådet administrerat sedan 1 januari 2006. Under förra året beräknas över 800 arbetstillfällen ha skapats genom Access-medel. Sammanlagt 271 mkr fördelades till olika projekt under 2006. En ny ansökningsomgång kommer att utlysas under november månad.

Accessprojektet innebär att institutioner och organisationer får ekonomisk hjälp att anställa personer för att kunna stärka arbetet med att bevara, vårda och tillgängliggöra samlingar, föremål och arkivalier inom hela kulturfältet: musei- och kulturmiljö, arkiv, scenkonst, bibliotek, bild och form samt film och foto. Bidraget får uppgå till högst 30 000 kr per månad och anställd. Intresset från kulturlivet – och från de arbetssökande har varit mycket stort.

INFORMATION

Se även:
Accessprojektet

Header logo