Access har givit 400 jobb

De institutioner och organisationer som beviljats bidrag genom Kulturrådets Access-anslag har haft en god förmåga att snabbt anställa personal och komma igång med sina projekt. Hittills har 436 personer blivit anställda med hjälp av Access-medel. Allt pekar mot att den ambitionsnivå om minst 650 arbetstillfällen i år kommer att uppnås.

Detta redovisar Kulturrådet i sin första rapport till regeringen om Access, det vill säga den satsning på sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet som regeringen givit Kulturrådet i uppdrag att administrera under 2006 och 2007. Fram till den 1 juni i år har Kulturrådet fördelat ca 248 miljoner kr till olika projekt inom ramen för Access.

Header logo