Allt fler besöker museer

Antalet besök vid landets museer och konsthallar ökade under 2005 med närmare 3 miljoner jämfört med året innan. Det var de centrala museerna som tog emot flest besök - 38 procent -medan andelen besök från förskolor och skolor var störst på regionala museer. År 2005 infördes fri entré vid 19 statliga museer men antalet besök har under året ökat i så gott som alla kategorier av museer jämfört med 2004. Detta visar Kulturrådets museistatistik för 2005 som omfattar uppgifter från sammanlagt 228 museer och konsthallar över hela landet.

I rapporten redovisas antalet besök vid olika museer och konsthallar under åren 1993-2005. Under större delen av 1990-talet sjönk antalet besök från ca 19 miljoner år 1993 till ca 15 miljoner år 1997. Därefter var besöksantalet relativt stabilt fram till 2003. Under de två senaste åren har besöksantalet ökat och 2005, då fri entréreformen genomfördes vid 19 centrala museer, gjordes närmare 19,3 miljoner besök vid landets museer. Antalet besök på konsthallar har varit relativt stabilt sedan slutet av 1990-talet. År 2005 gjordes närmare 880 000 besök vid dessa.

Under 2005 hade sammanlagt 72 museer och konsthallar helt fri entré. Närmare tre fjärdedelar av dessa var kommunala museer, centrala museer och konsthallar. Museer med fri entré finns i alla län utom Värmland och Jämtlands län. Flertalet ligger i Stockholms och Västra Götalands län. Samtidigt ligger drygt hälften av institutionerna med entréavgift i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. Västernorrlands län är det enda län där inga institutioner tar ut entréavgift till ordinarie utställningar. Totalt gjordes nästan 14 miljoner avgiftsfria besök under året, vilket motsvarar 71 procent av alla besök.

Vad är det så man visar vid museerna och konsthallarna? Över hälften av institutionernas samlingar hade under 2005 en kulturhistorisk inriktning. En fjärdedel har en inriktning mot design, konst och konsthantverk. De övriga fördelade sig främst på teknik- och industrihistoria, naturhistoria och ekologi samt etnografi. Strax över hälften av alla föremål var vid utgången av 2005 digitaliserade och 33 institutioner hade databaser tillgängliga på Internet.

Header logo