Barnbokskatalogen inspirerar deckarförfattare

Gör som ungdomarna i klass 7 i Särlaskolan i Borås: Skriv en deckare! Den uppmaningen ges i Barnbokskatalogen som presenteras nästa vecka. Kulturrådet har på regeringens uppdrag sedan 1999 varje år sammanställt en katalog över förlagens utgivning av böcker för barn och ungdomar. Men katalogen innehåller också intressanta tips och artiklar som ska inspirera – inte bara till läsning, utan också till eget författande. I årets katalog berättar Zahra Safaie, bibliotekarie på Särlaskolan, hur ”deckarfebern” sprider sig bland eleverna.

Flera av skolans lärare intygar att just deckare är intressant att jobba med av flera skäl. Det inspirerar inte bara till läsande och skrivande, utan utvecklar ungdomarnas förmåga att tänka, att se detaljer i ett händelseförlopp och att lösa problem. Författaren Laura Trenter fungerar som stöd och inspiratör och intervjuas i katalogen.

På Särlaskolan i Borås har man använt Kulturrådets Barnbokskatalog aktivt under flera år. Man använder den bland annat som utgångspunkt för samtal och boktips, framför allt tillsammans med de barn och ungdomar som inte är så vana läsare. Under en hel vecka i oktober arbetar alla lärare i skolan intensivt med böcker och läsning och då kommer katalogen givetvis till användning. Eleverna får skriva önskelistor på de böcker ur katalogen de helst vill att skolan köper in. De inköpta böckerna presenteras sedan särskilt i skolbiblioteket innan de lånas ut.

Barnbokskatalogen presenteras på Bok & Bibliotek i Göteborg torsdagen den 21 september kl. 11:15. Medverkar gör bland annat Särlaskolans bibliotekarie Zahra Safaie och Kulturrådets generaldirektör Kristina Rennerstedt.

Header logo