Dans i skolan för alla!

En nationell konferens kring dans och utomhuspedagogik arrangeras på Musikhögskolan i Piteå den 8-9 februari. Det blir upptakten för det nationella utvecklingsprogrammet Dans i skolan. Konferensen vill främja kunskapsutveckling, inspiration och erfarenhetsutbyte mellan elever, lärare, skolledare, danskonstnärer, beslutsfattare och övriga.

Konferensen blir ett mångkulturellt möte i musik och dans mellan jojk, flamenco, klassisk balett, foxtrott och steetdance. Medverkande är bland andra dansande barn från Sameskolan i Jokkmokk, elever från danslärarutbildningen i Piteå, flamencodansare, steetdansare och medlemmar ur Kungliga Baletten.

Myndigheten för skolutveckling, Kulturrådet, Nationellt centrum för främjande av fysisk aktivitet hos barn och ungdom (NCFF) och Elevorganisationen i Sverige driver gemensamt programmet Dans i skolan Målet är att främja fysisk aktivitet genom att alla barn får tillgång till dans i skolan.

Kontakt:
Cecilia Björklund-Dahlgren, utvecklingsledare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 59, 070-586 15 15
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo