Dansk bokmarknad tar steg mot liberalisering

Utredningen rörande framtidens danska bokmarknad har nu överlämnat sin rapport till kulturministern Brian Mikkelsen.

Det finns enighet i utredningen om fortsatt liberalisering av den danska bokmarknaden, men det finns olika åsikter om hur snabbt den skall genomföras och vilka effekter den kan få.

Birgitta Modigh på Statens kulturråd, som har varit den utländska ledamoten i utredningen sedan starten i juni 2004, säger att det är hög tid för den danska bokbranschen att liberaliseras. Men det är svårt att redan nu överblicka de kulturpolitiska effekterna av en fullt avreglerad bokmarknad. Till skillnad från Sverige och Norge har dansk bokbransch varken hängslen eller livrem i form av offentligt stöd till litteraturen. Däremot har man ett starkt stöd till biblioteken och ser dem som viktiga litteraturförmedlare.

- Det är intressant och lärorikt att vara ledamot i en offentlig utredning i ett annat land, säger Birgitta Modigh. I Danmark är det fullt tillåtet att vara oenig och ledamöternas inställning i sakfrågan redovisas noga i rapporten. Intressant var att Förläggarföreningens och de två författarförbundens företrädare förordade en begränsad liberalisering, medan Bokhandlarföreningens representant föreslog en fullständig liberalisering omgående.

Kulturministern kommer att ha överläggningar med partigrupperna i Folketinget innan regeringen tar ställning i frågan.

Förutom huvudrapporten finns en statistikdel och en översikt över bokmarknad och litteraturstöd i Norden och Europa.

INFORMATION

Header logo