Drygt två miljoner till samverkan med tonsättare

Kulturrådet har beslutat att fördela 2 240 000 kronor till samverkan med tonsättare. 23 lokala och regionala institutioner tilldelas bidrag. Pengarna syftar till att stimulera såväl beställningar av nya verk som tonsättaranställningar.

De 30 institutioner som ansökt om bidrag är relativt jämnt fördelade över landet. En majoritet av dem är musik- eller musikteaterinstitutioner. Antalet kvinnor bland de föreslagna tonsättarna har ökat till nio från sju vid det föregående ansökningstillfället år 2005.

Regeringen framhåller i propositionen om konstnärernas villkor att beställningar av verk utgör en av de viktigaste inkomstkällorna för tonsättare och är en av de främsta möjligheterna att få nykomponerade verk framförda.

På regeringens uppdrag undersöker Statens Kulturråd möjligheten att i framtiden utöka antalet möjliga mottagare av stödet till även den fria scenkonsten.

Hela listan med beviljade bidrag.

Kontakt:
Monica Lindqvist, handläggare
Telefon: 08-519 264 04
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo