En miljon mer till kulturtidskrifter

Kulturrådets styrelse har beslutat öka anslaget för stöd till kulturtidskrifter med en miljon, från 22,5 till 23,5 miljoner kr. Merparten av ökningen läggs på produktionsstödet.

Bidragen till kulturtidskrifterna fördelas varje höst och vid den senaste fördelningen fick sammanlagt 120 tidskrifter produktionsbidrag. Det statliga stödet syftar till att främja mångfald i utbudet av kulturtidskrifter.

Kontakt:
Maria Ågren, handläggare
Telefon: 08-519 264 09
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo