Fem frågor till Hans Manneby: Vad vill Västarvet?

Västra Götalandsregionens museiförvaltning har nyligen bytt namn från Natur- och kulturarvs- förvaltningen till Västarvet. I Västarvet ingår de flesta av regionens stora museer; verksamheter som tillsammans har drygt 300 anställda. Det gör Västarvet till en av Sveriges största aktörer på kulturarvsområdet.

Kulturrådet ställde fem snabba frågor till förvaltningschef Hans Manneby.

Varför byter ni namn?
– Natur- och kulturarvsförvaltningen var långt och byråkratiskt och krångligt, folk sa ofta fel. Vi ville ha ett kort, rakt och ickeauktoritärt namn och fastnade för Västarvet. Vi tycker att det är ett namn som passar en organisation som sätter människan i centrum.

Varför skapa en gemensam regional kulturarvs- förvaltning? Vilka är de största vinsterna?
– Västarvet är en naturlig konsekvens av regionbildningen. Finns det inte längre tre län behövs det inte tre separata länsmuseer, men däremot en regional kulturarvsorganisation.
– Storleken och en bredare kompetens ger oss ett ökat utrymme att agera i olika frågor. Det finns också tydliga samordningsvinster genom att vissa verksamheter kan drivas gemensamt i stället för att flera institutioner ska lägga kraft på samma sak. Ökad storlek medför förstås samtidigt ett ökat behov av samordning, något som kan ta en del extra tid i anspråk, särskilt initialt. Men fördelarna överväger.

Enligt den regionala visionen ska Västra Götaland ska bli en ledande kulturregion. På vilket sätt kan Västarvet bidra till det?
– En stark och levande natur- och kulturarvsverksamhet stärker naturligtvis regionens attraktivitet. Att gå samman handlar inte bara att bunta ihop ett antal institutioner utan det ställer även krav på förnyelse och omprövning av hävdvunnen verksamhet. Ett omfattande utvecklingsarbete pågår just nu och det kommer vi få se de första spåren av i sommar.
– Förnyelsen vi strävar efter ska ta sin utgångspunkt i dagens och morgondagens samhälle, inte i samlingarna. Vi utgår från vår egen tid och frågar oss vad som engagerar människor idag, vilka viktiga frågor vi kan belysa och fördjupa med vår natur- och kulturarvsverksamhet. Det kan handla om folkhälsa, fördomar, mångkultur, utvecklingsfrågor, miljöfrågor med mera.

Hur förhåller sig Västarvet till andra delar av kulturarvet, till exempel arkiv och bibliotek? Finns det planer på samarbete inom dessa områden?
– Vi har precis inlett ett samarbete mellan regionarkivet, regionbiblioteket och Västarvet. Diskussioner pågår för fullt om hur vi tillsammans ska kunna bli en starkare resurs på kultur- och lärandeområdet, men ändå inte uppgå i varandra
utan behålla våra respektive identiteter.

Regional samförvaltning av kulturarvsinstitutioner – är det framtidens melodi?
– Ja, det tror jag. Vi ser med spänning fram emot ansvarsutredningens förslag på en ny regional indelning av Sverige. Mitt tips är att vi går mot en annan regional indelning och det kommer i så fall få konsekvenser för natur- och kulturarvsinstitutioner över hela landet. Vi i Västra Götaland är först ute med att skapa en ny organisation som har lämnat den gamla länsmuseimodellen.

Header logo