Fem frågor till Jan Hansson, ny chef för Barnboksinstitutet

I december fick Svenska Barnboksinstitutet en ny chef, Jan Hansson, en man med många järn i den barnlitterära världen. Jan Hansson har varit litteraturpedagog och suttit i Kulturrådets arbetsgrupp för litteraturstöd till barn- och ungdomslitteratur. Han sitter med i Augustprisjuryn och är programansvarig för den nordiska barnbokskonferensen. De senaste tio åren har Jan Hansson arbetat som rektor, senast i Nynäshamns kommun.

Är svensk barn- och ungdomslitteratur verkligen så bra som det påstås och vad beror det i så fall på?
– Svensk barnlitteratur är mycket bra sedd i ett internationellt perspektiv. Vi har författare och illustratörer som tar barn och unga läsare på allvar. De bemödar sig om att skapa verk med konstnärligt hög kvalitet utan alltför uppenbart pedagogiskt syfte. Jag tror dessutom att de svenska kreatörerna har relativt goda villkor även om mycket ännu kan förbättras. Det finns ett antal personer som gått i spetsen för utvecklingen och dem har vi att tacka för mycket!

Tidigare har du varit både lärare och rektor. Har du med dig några erfarenheter från skolvärlden som du tror kan vara till nytta som chef för Barnboksinstitutet?
– Jag har chefserfarenheter från stora organisationer och jag har goda kontakter med skola och utbildning.

Du har sagt att du skulle vilja utvidga Barnboksinstitutets verksamhet. Vad menar du med det?
– Det diskuterar jag just nu med institutets styrelse och vill avvakta med svaret på den frågan.

Barnboksinstitutet ägnar sig bland annat åt att främja forskning om barn- och ungdomslitteratur. Varför är det viktigt med forskning om barnböcker? Vilka forskningsluckor kan du se, vad borde det forskas mer om då det gäller barnlitteratur?
– Det är naturligtvis viktigt med forskning kring alla kulturella fenomen, barnlitteratur är inget undantag. Man borde forska mer kring vilka effekter olika läsfrämjande åtgärder haft och man bör forska mer kring den estetik som finns i barn- och ungdomslitteratur.

I mars kommer det att tillkännages vem eller vilka som får årets ALMA-pris. Har du någon personlig favorit? Motivera!
– Jag har favoriter: Cyntia Voigt, Margaret Mahy, Quentin Blake, Anne Proovost... Ja, det finns många, men jag tror att juryn väljer en afrikansk författare och en läsfrämjande organisation denna gång. När det gäller läsfrämjande organisationer finns det flera jag kan tänka mig är aktuella för juryn. Funnes det en organisation som stöder och utvecklar sjukhusbibliotek för barn i utvecklingsländer, vore det en mycket värdig mottagare - helt i Astrids anda.

Header logo