Fem frågor till Robert Weil: "Samtalet måste fortsätta"

Robert Weil är ordförande i The Jewish Cultural Heritage Foundation, som tillsammans med den judiska församlingen i Stockholm nyligen arrangerat en internationell kongress på Moderna museet om det kulturella landskapet i Europa och den judiska erfarenheten. Robert Weil är också grundare och ägare av finansbolaget investmentbolaget Proventus och en av Sveriges mest kända konstmecenater, med engagemang bland annat i museet Magasin 3 Stockholm Konsthall, Judiska Teatern och Batsheva Dance Company.

Kulturrådet ställde fem snabba frågor till Robert Weil:

Varför anordna en kongress om det europeiska kulturella landskapet och den judiska erfarenheten?
– Därför att den ekonomiska verkligheten i Europa är under stark förändring. Stora ekonomiska skillnader håller på att skapas i samhället, stora grupper håller på att bli ekonomiskt marginaliserade. En stor del av dessa är personer med en kulturell bakgrund som skiljer sig från majoritetens. Personer med judisk bakgrund har under lång tid varit i minoritet och har en erfarenhet av integration.

Vilken var den viktigaste slutsatsen kongressen drog?
– Att samtalet om vårt framtida kulturella landskap måste fortsätta och intensifieras, det kom upp mer nya frågor än svar. Behovet av att anpassa samhället till den förändring där de många minoriteterna spelar en helt annan roll.

Vad kan de nya minoriteterna i Europa lära sig av de judiska erfarenheterna?
– Att man som minoritet kan behålla sin särart men vara totalt integrerad på alla nivåer.

I kölvattnet av Muhammedkarikatyrerna var relationen mellan yttrandefrihet och tolerans oundvikligen en av kongressens återkommande diskussionstrådar. Tycker du att kongressen gav något bra svar på hur man ska balansera dessa två mot varandra?
– Det självklara svaret är att tolerans och respekt för det annorlunda är lika självklart som att yttrandefriheten är det viktigaste i vårt demokratiska samhälle.

Kommer kongressen att upprepas och vilket tema kommer i så fall nästa kongress att ha?
– Jag hoppas självklart att detta är början till något nytt. Projektet är ett samarbete mellan institutioner i fem EU-länder, innan vi vet hur fortsättningen ser ut måste vi först utvärdera vad vi har åstadkommit med denna kongress.

Header logo