Fördelade bidrag för kultursamarbete mellan Sverige och Sydafrika

Vid den tredje bidragsfördelningen inom ramen för kultursamarbetet mellan Sverige och Sydafrika har åtta projekt beviljats stöd. Därutöver erhåller åtta sökande ett så kallat planeringsbidrag. Av projektbidragen återfinns två inom teaterområdet och två inom bildkonsten. Övriga innefattar film, opera, litteratur samt kulturarv.

Backa Teater/Göteborgs stadsteater och Children’s Resource Centre, Rondebosch för projektet Voices of the future. Projektet innefattar bland annat produktion av en gemensam föreställning med barn och ungdomar. Övergripande tema är demokrati med ämnen som rasism, våld, sexism, hiv/AIDS samt kulturell mångfald. Deltagarna kommer att få avancerad utbildning och tanken är att metoden senare skall användas inom respektive nätverk av barn och ungdomar.

Eden Film, Stockholm och Natives at Large Pty Ltd, Johannesburg för projektet African Jazz Fantazia. Projektet är en gemensam dokumentärfilm om jazzlivet i Sydafrika på 1950/60-talet med unika musikinspelningar samt intervjuer.

Tornedalsteatern, Pajala och Association for Lifelong Learning, Bergbron för projektet Talking Tongues. Parterna kommer gemensamt att undersöka betydelsen av myter och legender för att se hur och varför deras relevans har överlevt samt vad de betyder i dagens samhälle. En bok, dvd:s samt ljudkassetter skall produceras. Syftet med projektet är att uppmuntra kreativitet och stolthet över marginaliserade språk.

Bokförlaget Tranan, Stockholm och New Africa Books, Kapstaden för projektet Books for all. Projektet innefattar framför allt barn- och ungdomsboksproduktion. Böcker skall översättas till svenska, engelska samt andra sydafrikanska officiella språk. Vidare kommer workshops i skapande skrivande att hållas för barn och ungdomar. Projektet innehåller också möten mellan bibliotekarier för att bland annat utbyta erfarenheter i hur man når nya målgrupper.

Norrlandsoperan, Umeå och Cape Town Opera för projektet Two Oceans Opera Project. Detta är en fortsättning på ett tidigare beviljat projekt och innefattar nu en samproduktion av ”Porgy and Bess” med föreställningar i Kapstaden och Sverige samt föreställningar med två sydafrikanska operaverk, ”Orphans of Qumbu” och ”Where the Wild Things Are”. Vidare skall en nyskriven opera av Mats Larsson Gothe, ”The Poet and the Prophetess”, produceras. Librettot av Michael Williams handlar om poeten Bengt Lidners resa till Kapstaden på 1700-talet. Samtliga produktioner är gemensamma och syftar bland annat till att nå nya publikgrupper.

Bildmuseet, Umeå och Johannesburg Art Gallery för projektet Friendly Takeovers: Artists, Curators, Educators in Collaboration. Projektet innefattar utbyte och utbildning av unga kuratorer, vilket skall utmynna i utställningar som undersöker villkoren för artister och kuratorer inte minst när det gäller bildkonsten som plattform för mångfalds- och demokratifrågor. Ett av syftena är att nå nya målgrupper. Erfarenheterna skall resultera i publikationer och seminarier.

Elverket/Dramaten, Stockholm och New Africa Theatre Organisation, Kapstaden för projektet AMAZWI (Many Voices). Tre gemensamma föreställningar skall produceras. Huvudsakligt tema kommer att vara kulturell mångfald i en demokrati. Svenska artister och teknisk personal samt utexaminerade elever från New Africa Theatre Organisation kommer att delta. Båda organisationerna arbetar med ungdom och språk i förorter och kåkstäder. Ungdomarna kommer att samla in historier som sedan skall dramatiseras.

Wiks Folkhögskola och Arts and Media Access Centre, Kapstaden för projektet Gender Equity in the Visual Arts-Women in Dialogue. Detta är en fortsättning på ett ettårigt projekt med fokus på kvinnliga konststuderande och möjligheterna att fortsätta som yrkesverksam konstnär. Det andra året kommer bland annat att koncentreras på mentorsprogram, fortsatt utbyte samt utvärdering av arbetet hittills.

Ytterligare information:
Lotta Olofsson, handläggare
Telefon: 08-519 264 42
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se


Header logo