Fria grupper får mest från staten

De fria teater-, dans- och musikgrupperna får mellan 60 och 90 procent av sina offentliga bidrag från staten. Det visar en sammanställning som Kulturrådet gjort i anslutning till det budgetunderlag för perioden 2007 till 2009 som nyligen lämnades till regeringen. Högst är andelen statliga pengar bland de fria musikgrupperna som får 90 procent av sina bidrag från Kulturrådet.

Varje år gör Kulturrådet en sammanfattande bedömning av utvecklingen inom sitt ansvarsområde. Det är bland annat den bedömningen som ligger till grund för rådets förslag till budgetförändringar som redovisas till regeringen. Det kan gälla förstärkningar av vissa bidragsanslag, förändrade prioriteringar och förslag som rör aktuella frågor inom den nationella kulturpolitiken. Regeringen tar ställning till förslagen i den budgetproposition som lämnas till riksdagen i höst.

Av Kulturrådets färska redovisning framgår bland annat att den statliga andelen offentliga bidrag inom institutionsvärlden varierar stort inom olika områden. Högst är den inom den regionala musikverksamheten, där länsmusiken sammantaget får 68 procent av sina bidrag från staten. För regionala teater- och dansinstitutioner är motsvarande andel drygt 30 procent och för regionala museer och konsthallar ca 20 procent.

För de fria teater-, dans- och musikgrupperna ser det dock annorlunda ut. År 2004 var andelen statligt stöd 60 procent för fria teatergrupper, 70 procent för fria dansgrupper och hela 90 procent för fria musikgrupper. I budgetunderlaget säger Kulturrådet bland annat att det är rimligt att kommuner och landsting tar ett större ekonomiskt ansvar för dessa grupper.

Header logo