Invigning av Mångkulturåret 2006

Den officiella invigningen av Mångkulturåret 2006 kommer att äga rum samtidigt i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå lördagen den 11 februari. Invigningen är tänkt att utgöra startskottet för ett långsiktigt arbete med att synliggöra och inkludera den etniska och kulturella mångfald som finns i dagens Sverige.

- Min förhoppning är att Mångkulturåret ska utgöra ett forum för att lyfta upp och diskutera viktiga frågor som till exempel rekrytering och representation, hur kulturinstitutionerna kan bli bättre på att tillvarata alla de kunskaper och erfarenheter som finns runt om i landet, och hur de på ett tydligare och mer långsiktigt sätt än idag kan spegla samhällets mångfald, säger regeringens nationella samordnare för Mångkulturåret 2006 Yvonne Rock.

I Stockholm, Göteborg och Malmö kommer invigningen att äga rum i större köpcentrumanläggningar medan den i Umeå kommer att genomföras på Rådhustorget.

På programmet i Stockholm, Göteborg och Malmö står bland annat musikaliska och konstnärliga framträdanden och möten, invigningstal och mycket mer. I Stockholm (Skärholmen Centrum) kommer artisten Ayesha och musikgruppen Golbang att uppträda, Göteborg bjuder på ett unikt musikaliskt möte mellan musikgrupperna Svarta Safirer och Andra Generationen och artisten och krönikören Nabila Abdul Fattah medan det i Malmö bjuds på uppträdanden av folkmusikgruppen Svanevit och musikgruppen Gipsy Brothers. I Umeå kommer dialogen i det offentliga rummet att stå i fokus med syfte att samla in umeåbornas idéer och åsikter om vad de tycker behöver göras för att öka mångfalden i kulturlivet. I Umeå kommer dessutom en film som dokumenterar de fyra olika städernas invigningar att sammanställas.

De olika städerna ansvarar själva för upplägg och genomförande av invigningen. Mer information och program finns på respektive stads eller köpcentrumanläggnings webbplats.

Header logo