Konstnärer kan få förhandla om visningsersättningen

Regeringen ska undersöka om bild- och formkonstnärer ska få rätt att själva förhandla om storleken på den individuella visningsersättning som utgår när deras verk visas offentligt.

Författare har sedan 1985 haft möjlighet att förhandla med regeringen om biblioteksersättningen, det vill säga den ersättning en författare får när dennes böcker lånas ut på något av våra svenska bibliotek. Konstnärerna har idag inte den möjligheten. Storleken på deras ersättning bestäms i stället av föreningen Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS).

I motionen av Rossana Dinamarca med flera från Vänsterpartiet jämförs konstnärernas individuella visningsersättning med såväl författarnas biblioteksersättning som den ersättning tonsättare får när deras musik spelas upp offentligt. Enligt ett enigt kulturutskott finns det anledning att nu utreda om inte även bild- och formkonstnärerna borde ha möjligheten att förhandla om storleken på sin ersättning.

I år ska strax över 26 miljoner kronor fördelas inom den individuella visningsersättningen. Fördelningen bygger på ett system där BUS tar hänsyn till verkens värde, placering och spridning. Även inköpspriset spelar en roll i bedömningen. Över 3000 konstnärer fick dela på medlen förra året.

Header logo