Kulturlag i Norge?

Det norska kultur- och kirkedepartementet har utarbetat ett förslag till en allmän kulturlag som nu ska skickas på en omfattande remiss. I anslutning till detta öppnas också möjligheten för att kultur i Norge kan bli grundlagsfäst. Syftet är att ge kultursektorn ytterligare tyngd och status och markera att alla offentliga myndigheter har ett gemensamt ansvar för att skapa ett brett kulturutbud, tillgängligt för alla.

Förslaget är enkelt och översiktligt, utan detaljerade bestämmelser om prioriteringar, ekonomi eller organisering. Det väcks bl.a. mot bakgrund av en diskussion om ansvarsfördelningen när det gäller kultur mellan staten, regionerna och kommunerna i Norge. Lagförslaget relaterar också till den internationella UNESCO-konventionen till skydd för kulturell mångfald som antogs av ett stort antal länder från hela världen tidigare i år. Kulturlagen skulle således garantera handlingsfrihet för Norge att utveckla en nationell kulturpolitik utan begränsningar av internationella handelsavtal eller andra internationella bestämmelser.

Förslaget att grundlagsfästa kulturen är ytterligare ett steg för att markera vikten av att en kulturdimension säkras i det norska samhället.

INFORMATION

Header logo