Kulturrådet flyttar till Filmhuset

Kulturrådet flyttar från Långa raden på Skeppsholmen till Filmhuset på Gärdet i Stockholm i höst. Anledningen är främst behovet av moderna och ändamålsenliga lokaler. Ett hyreskontrakt är tecknat med stiftelsen Svenska Filminstitutet om lokaler motsvarande drygt 2000 kvadratmeter och inflyttning sker under sista kvartalet i år.

- Vi behöver lokaler som är tillgängliga för alla och mer flexibla än de nuvarande, säger Kulturrådets generaldirektör Kristina Rennerstedt. Det 1700-talshus som vi nu hyr är fantastiskt men det tillgodoser inte de behov som rådet har idag. Nu får vi ett våningsplan i Filmhuset som passar oss perfekt. Dessutom finns det många fördelar med att flytta ihop med en annan stor och betydande kulturinstitution. Nu kan vi utveckla och fördjupa samarbetet på ett annat sätt än tidigare.

Kulturrådet har funnits på Skeppsholmen sedan 1984. Dessförinnan fanns myndigheten i ett av Hötorgshusen. Kulturrådet har ett 80-tal anställda.

- Vi har ett fantastiskt läge på Skeppsholmen med flera kulturinstitutioner som närmaste grannar säger Kristina Rennerstedt, men lokalerna är svåra att utvecklas i. Vi har många besökare som ska tas om hand på ett bra sätt, vi har arbetsgrupper och referensgrupper som ska ha sammanträdesutrymmen. Idag måste vi till exempel ha våra styrelsemöten utanför huset. Vi har behov av öppna kontorslokaler som möjliggör ett öppet och flexibelt arbetssätt. Vi ser stora fördelar med en flytt till Filmhuset som kan erbjuda all den service som vi idag saknar.

- På Filminstitutet ser vi fram emot vår nya sambos ankomst med stor glädje och förväntan säger Åse Kleveland, Svenska Filminstitutets VD, i en kommentar.

- Sedan Dramatiska Institutet flyttade ut och Filminstitutet inledde omfattande renoverings- och ombyggnadsarbeten, har vårt mål varit att förstärka Filmhuset som ett kraftcentrum för kultur, film och medier. Förra våren tog vi därför kontakt med Statens Kulturråd. Jag ser flytten till Filmhuset också som en början för samarbete på många områden. Att förvaltningen av den nationella film- och kulturpolitiken på det här sättet närmar sig varandra är helt i linje med utvecklingen i samhället för övrigt.

Kontakt:
Anna Cokorilo, projektledare
Telefon: 08-519 264 08
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo