Kulturrådet flyttar till nya lokaler

I början av december flyttar Statens kulturråd från Långa raden på Skeppsholmen till lokaler i Filmhuset på Gärdet i Stockholm. Geografiskt är det ingen lång flytt, men det innebär en stor förändring för Kulturrådets arbetssätt.

I och med flytten kommer vi att arbeta i ett öppet landskap och det medför flera fördelar. Kulturrådet kan utnyttja resurserna bättre och underlätta för samarbeten mellan olika konstområden och genrer genom att myndigheten ökar kontaktytorna mellan de olika avdelningarna. Ett öppet landskap innebär också större flexibilitet, vilket gör att Kulturrådet lättare kan hantera nya uppdrag.

Ny adress (från och med den 11 december):
Statens kulturråd
Box 27215
102 53 Stockholm
Besöksadress: Filmhuset, Borgvägen 1-5
Telefonnummer och e-postadresser ändras inte.

Ytterligare information:
Gustaf Brickman
Telefon: 08-519 264 17
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo