Kulturrådet på Bok & Bibliotek

Kulturrådet deltar som vanligt i mässan Bok & Bibliotek i Göteborg som pågår mellan den 21 och 24 september. I Kulturrådets monter C 02:02 arrangeras diskussioner, presentationer och andra aktiviteter, många med anknytning till årets mässtema - yttrandefrihet. I montern presenteras också en del av Kulturrådets omfattande verksamhet, bl.a. Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA), sysselsättningsprojektet Access och den nya klassikerserien. Kulturrådet arrangerar dessutom två större seminarier som ingår i mässans seminarieprogram.

I monter C 02:02 finns information om Kulturrådets verksamhet, bidrag och projekt. Dessutom finns en utställning om världens största barnlitteraturpris, Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, en presentation av hur stora de offentliga kulturresurserna är i varje län samt en presentation av sysselsättningsprojektet Access. I montern arrangeras dessutom en rad olika aktiviteter.
Monterprogram C 02:02
Torsdagen den 21 september

11:15 2 x Barnbokskatalogen
Kulturrådets generaldirektör Kristina Rennerstedt presenterar den årliga Barnbokskatalogen med barnböcker utgivna av svenska förlag under 2006. Dessutom presenteras en katalog som samlar alla de böcker på andra språk än svenska som ges ut i Sverige.

13:30 Årets ALMA-pristagare
Ledamoten i juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens Minne, Ulla Lundquist, berättar om årets pristagare, Katherine Paterson.

15:00 Den nya klassikerserien - de fyra första böckerna
Under de kommande fem åren ska ytterligare 50 titlar ges ut i serien Alla tiders klassiker. Lagom till Bok & Bibliotek presenteras de första fyra titlarna i serien av Stefan Helgesson, ordförande i Kulturrådets särskilda urvalsgrupp för detta projekt.

16:00 Får jag lov?
Samtal om praktisk upphovsrätt och presentation av boken med samma namn. I samarbete med Statens konstråd och Riksutställningar.

Fredagen den 22 september

10:30 Årets ALMA-pristagare
Ledamoten i juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens Minne, Ulla Lundquist, berättar om årets pristagare, Katherine Paterson.

12:15 Kulturrådet och yttrandefriheten
Vad kan Kulturrådet göra för yttrandefriheten - i Sverige och internationellt? Svenska PEN:s ordförande Björn Linnell samtalar med Kulturrådets generaldirektör Kristina Rennerstedt.

13:00 Att välja ut världens bästa inom barn- och ungdomslitteratur
Ledamöterna i juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne i samtal om juryns arbete.

14:00 Världens litteratur till Sverige
Medverkar gör bl.a. representanter för förlaget Tranan/Trasten och Översättarcentrum.

15:30 Den nya klassikerserien
Jonas Hassen Khemiri från Kulturrådets urvalsgrupp möter Henning Mankell från Leopard förlag i ett samtal om den nya klassikerserien för skolan. Samtalsledare: Amelie Tham.

Övriga aktiviteter

Torsdag 10:00 - 10:45
Översättaren och månglitteraturen
Var finns de nya översättarna och hur ska vi stimulera att böcker översätts? Medverkande: Anders Bodegård, Anna Gustafsson Chen, Tetz Rooke och Djordje Zarkovic. Samtalsledare: Anneli Dufva. (Seminariet ingår i det ordinarie mässprogrammet och arrangeras av Kulturrådet i samverkan med Sveriges Författarfond)

Torsdag 12:00 - 12:45
Världens böcker till världens barn
Några av Sveriges främsta kännare diskuterar skillnader och likheter i barnlitteraturen i ett internationellt perspektiv. Medverkande: Anna Gustafsson Chen (bibliotekarie på Internationella biblioteket), Lotta Olsson (litteraturkritiker) och Gunilla Borén (översättare, kritiker och barnbokskännare). Moderator: Larry Lempert (chef för Internationella biblioteket). Kulturrådets generaldirektör Kristina Rennerstedt inleder. (Seminariet ingår i det ordinarie mässprogrammet och arrangeras av Kulturrådet och Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne).

Header logo