Kulturrådet stöder utgivning av flerspråkiga barnböcker

Ungefär 15 procent av barnen i Sverige är födda utomlands eller har båda föräldrarna födda utomlands. För att underätta för de här barnen att ta del av samma bilderböcker som sina kamrater i förskolan eller skolan har Stadsbiblioteket i Södertälje och En bok för alla gett ut två bilderböcker på svenska som kompletteras med en inläsning på CD på flera språk.

Böckerna är tänkta att användas hemma och i förskolan och skolan och barnen kan lyssna på boken både på sitt modersmål och på svenska.

Södertälje stadsbibliotek har redan provat modellen med inläsningar på CD som ges ut tillsammans med bilderböcker i ett uppmärksammat projekt med barnböcker på suryoyo. Samarbetet med En bok för alla gör det möjligt att satsa på fler språk och att nå ut med böckerna till fler barn, föräldrar, förskolor och skolor.

Min tur, av Ernst Jandl, är en bok för de minsta barnen. Boken har svensk text och på CD-skivan finns texten på svenska, albanska, arabiska med irakisk dialekt och standardarabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, finska, kurmancî, sorani, persiska, polska, romani chib: arli och lovara/kelderash, tigrinja och turkiska.

Kwela Jamela, Afrikas drottning, av Niki Daly, vänder sig lite större barn. Texten är på svenska och på CD-skivan finns inläsningar på svenska, engelska, arabiska, spanska och bosniska/kroatiska/serbiska.

Header logo