Kulturrådets regleringsbrev för 2007

Regeringen fastställde den 21 december regleringsbrevet för Kulturrådet för 2007. I regleringsbrevet finns de instruktioner regeringen utfärdar för myndigheten och uppgifter rörande de anslag som rådet disponerar för bidragsfördelning. Dessutom beskrivs de uppdrag som regeringen ger myndigheten.

Bland annat vill man att ett barnperspektiv ska integreras i Kulturrådets verksamhet och att insatserna för internationellt och interkulturellt samarbete ska öka. En fråga som särskilt uppmärksammas är effekterna av den dom Regeringsrätten meddelade den 26 juni i år beträffande begränsningar i rätten att dra av ingående moms. Domen har bl.a. lett till att ett antal institutioner och fria grupper fått tillbaka mervärdesskatt retroaktivt. Regeringen vill nu att Kulturrådet ska bevaka effekterna av Regeringsrättens dom och hur den kommer att påverka ekonomin för de institutioner, organisationer och grupper som är berörda. Kulturrådet kommer därför att kontakta samtliga institutioner och fria grupper för att få underlag till de analyser och överväganden som nu behöver göras.

Header logo