Kulturstöd till nationella minoriteter

Kulturrådet har fördelat 880 000 kr i stöd till nationella minoriteters språk och kultur. Stödet är ett allmänt kulturstöd och ska främja nationella minoriteters språk och kultur. De nationella minoriteterna i Sverige är sverige-finnar, tornedalingar, samer, judar och romer. Vid fördelningen har projekt som riktar sig till ungdomar prioriterats. Flera förlag har fått stöd för utgivning av böcker och skrifter på något av minoritetsspråken.

Vadtejen Saemien Sijte får stöd för ett ”språkbad” som ska stärka det sydsamiska språket. Arjeplogs sameförening får stöd för insamling av pitesamiska ord. Både sydsamiskan och pitesamiskan är hotade samiska språk.

Sydsamiska teatern får stöd för att utveckla sitt arbete med barn- och ungdomsteater i Tärnaby tillsammans med Samiska teatern och Sverige-finländarnas arkiv ges medel för produktion av vandringsutställningen ”Skål och kippis” som handlar om kulturmöten mellan svenskar och finnar i folkhemmet. Samemuseet Ajtte får stöd för ett nordiskt seminarium om samisk samtidsdokumentation.

Judiska centret i Lund får stöd för genomförande av en körturné på jiddisch.

Flera romska projekt får del av de statliga pengarna. Resandefolkets Snarsmon är ett projekt som utvecklas i samarbete mellan resande romer och Bohusläns museum kring utgrävningen av resandebyn Snarsmon, som utvecklas till en samlingsplats för de resande och deras kultur. Den romska föreningen och musikgruppen Svarta Safirer ska genomföra romska kulturdagar i Göteborg med artister och föreläsare från flera olika länder. Projektet ”Romano Terno Drom”, som drivs av romska kulturföreningen Tjejango Lanco i Malmö får stöd. Verksamheten samlar barn och unga kring dans, musik och teater med syfte att försöka bevara romsk kultur, språk och identitet. Romernas nationella presidium får stöd för projektering av en särskild nationell informationskampanj om romernas kultur och förhållanden.

Fördelning av bidrag till nationella minoriteter, litteratur

Fördelning av bidrag till nationella minoriteter, kultur

Ytterligare information:
Anja Paulin, handläggare
Telefon: 08-519 264 18
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo