Läsprojekt och dokumentation får stöd

Kulturrådet har fördelat 3,8 miljoner i projektbidrag inom ramen för Kultur i arbetslivet. Sammanlagt 28 projekt har fått bidrag och gemensamt för samtliga är att de uppfyller kravet på att ”främja en bred kulturverksamhet med arbetsplatsen och arbetsgemenskapen som utgångspunkt”.

Av de ansökningar som beviljas stöd kommer 17 från fackförbund inom LO, två från SKTF, två från främjandeorganisationer och en från Kalmarsundsregionens arbetsgivarring. Övriga ansökningar kommer från bl.a. kulturinstitutioner, landsting och kommuner och en fri teatergrupp – samtliga med nära samarbete med olika arbetsplatser.

Ser man till de olika konstområdena dominerar litteratur och läsande. 13 projekt får stöd för att starta arbetsplatsbibliotek och för att stimulera till ökad läsning bland vuxna och barn. I samtliga fall ska arbetsplatsbiblioteken samarbeta med folkbiblioteken i respektive kommun.

Flera projekt omfattar dokumentation av arbetsplatser eller yrken som är under förändring eller hotar att försvinna. IF Metall Vätterbygden, Grafiska Fackförbundet avd. 6 i Östergötland, Flygvapenmuseet i Linköping och Handelsanställdas Förbund får stöd för sådan verksamhet. Andra områden som finns representerade bland stödmottagarna är projekt inom teater, kultur och hälsa samt uppföljning av tidigare genomförd verksamhet inom Kultur i arbetslivet.

Ytterligare information:
Michael Matz, handläggare
Telefon: 08-519 264 73
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo