Litterära evenemang lockar ung publik

Kulturrådet har fördelat 500 000 kronor i bidrag till litterära evenemang. Syftet är att främja boken och läsandet och att bidra till utvecklingen av nya former för litteraturförmedling. Stöd kan ges till poesi- och berättarfestivaler och andra liknande arrangemang som innebär medverkan av nu levande författare och berättare. Spridning geografiskt och innehållmässigt eftersträvas.

Litterära evenemang är en alltmera spridd och populär kulturform i stora delar av världen. Det levande mötet mellan författare och publik tilltalar inte minst en ung publik. Ofta får publiken möta också författare från andra länder och kulturer.

Flera relativt nyetablerade arrangörer får stöd. ABF i Malmö arrangerar Ordtältet 2006 och Poesilund står bakom poesifestivalen i Lund. Forum Nutidsplats för kultur i Stockholm får stöd för första gången för en programserie med rubriken Poetens musikaliska rum. Kulturhuset i Stockholm arrangerar serien ”Novellfesten” för att lyfta fram novellen som genre genom uppläsningar och samtal.

Stockholms universitet får stöd för European Festival of the Night som arrangeras för andra gången i Korpilombolo och som är ett forum för filosofi, litteratur och annan konst och som har internationella inslag.

En rad väletablerade arrangörer får stöd för olika evenemang: Länsbiblioteket i Västernorrland för Poesifestivalen i Härnösand, landstinget i Jönköpings län för poesifestivalen i Nässjö, föreningen Kontext i Luleå för Litterär scen och Författarcentrum Öst för Poesidagen 2006.

Hela listan med beviljade bidrag

Ytterligare information:
Anja Paulin, handläggare
Telefon: 08-519 264 18
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo