Många ansökningar om Accesspengar

Det blev fler ansökningar än väntat i Accessprojektets första ansökningsomgång. Drygt 800 ansökningar om stöd till sysselsättningsprojekt i kultursektorn inkom till Kulturrådet. Alla sorters kulturverksamheter finns bland de sökande.

Accessprojektet är ett sysselsättningstöd till insatser för att bevara, vårda och tillgängliggöra föremål, samlingar och arkivalier i kultursektorn. Det påminner om det så kallade Sesam-stödet i mitten av 1990-talet, men till skillnad från Sesam som mest var för museerna vänder sig Accessprojektet till i stort sett hela det svenska kulturlivet.

Den 16 januari - den sista ansökningsdagen för den första sökomgången - hade drygt 800 ansökningar inkommit till Kulturrådet, betydligt fler än förväntat. Almir Cehajic, Accesskansliets projektledare, är mycket nöjd med resultatet.

- Det har absolut kommit fler ansökningar än förväntat, vilket vi förstås ser som en framgång.

Fler än hälften av ansökningarna kommer från museer, men många ansökningar har också inkommit från bibliotek, scenkonstinstititutioner och inte minst landets hembygdsföreningar, som står för omkring 25 procent av det totala antalet ansökningar. Men även andra delar av kultursektorn har sökt stöd från Accessprojektet, berättar Almir Cehajic.

- Det har kommit in ansökningar från alla de grupper vi riktade oss till, inklusive ett antal ansökningar från invandrarföreningar. Det är verkligen roligt att gensvaret har blivit så brett.

Det sammanlagda sökbeloppet i den första sökomgången uppgår till cirka 650 miljoner kronor. För år 2006 fördelas 250 miljoner kronor till stöd inom Accessprojektet. Den 20 februari meddelas beslut om ansökningarna i den första sökomgången.

Du som missade första Accesprojektets första sökomgång kan ansöka till den andra sökomgången. Sista ansökningsdag är den 15 mars. 

Header logo