Miljon till utlandsturnéer och gästspel

Kulturrådet har fördelat drygt 1 miljon kr till 27 grupper och organisationer inom framför allt scenkonstområdet för turnéer och medverkan vid festivaler utomlands. Fördelningen omfattar även gästspel av grupper från andra länder i Sverige.

Musikområdet dominerar bland de ansökningar Kulturrådet behandlat. Av totalt 81 ansökningar kom mer än hälften från fria musikgrupper och gäller främst turnéer i USA och Europa. Jazz, nutida konstmusik och folkmusik har prioriterats. Bland stödmottagarna finns sex jazzgrupper som får bidrag för turnéer och medverkan i festivaler: Göran Schelin Changes (Schweiz), Alberto Pinton Quintet (Kanada), Sliding Hammers (USA), Ewan Svensson Quartet (Japan) och Fredrik Kronkvist Quartet (Tyskland).

På teaterområdet får Teater Sagohuset får bidrag för att kunna presentera den indiska Teater Natanakairali i Lund. Cinnober teaterförening från Göteborg får stöd för gästspel i Oslo och Reykjavik medan Teater Tre från Stockholm får hjälp med reskostnader till en teaterfestival i Japan i sommar.

Sammanlagt nio grupper och organisationer på dansområdet får bidrag. Det gäller turnéer och festivaler i bland annat. Japan, Turkiet, USA, Polen och Frankrike men också gästspel i Sverige. Sålunda kommer den brittiska gruppen CandoCo att gästspela på Dansbiennalen i Göteborg och på Moderna Dansteatern i Stockholm.

Lista med samtliga beviljade bidrag

Kontakt:
Mika Romanus, handläggare
Telefon: 08-519 264 97
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo