Miljoner till kultur i arbetslivet

Kulturrådet har fördelat drygt tre miljoner kr. till olika projekt och verksamheter inom ramen för ”Kultur i arbetslivet”. Bidragen syftar till att främja en bred kulturverksamhet ”med arbetsplatsen och arbetsgemenskapen som utgångspunkt”. Sammanlagt 18 projekt får stöd. Bland ansökningarna dominerar projekt med inriktning på dokumentation och blandade kulturformer.

Ansökningarna bereds av en särskild referensgrupp som bland annat tar hänsyn till hur väl projekten är förankrade hos personalen på arbetsplatsen. Av de projekt som nu beviljats stöd kommer åtta från fackförbund inom LO, två från SKTF och två från främjandeorganisationer. Övriga projekt har kulturinstitutioner som huvudman men har nära samarbete med olika arbetsplatser. I de projekt som får stöd beräknas minst 50 konstnärer beredas arbetstillfällen.

Sju fackförbund inom LO med Industrifacket Metall som sökande får stöd för läsprojektet ”Läs för mig pappa” som syftar till att få männen i LO-förbunden att läsa skönlitteratur själva och för sina barn. Kulturrådet har tidigare beviljat stöd till liknande projekt och utvärderingar som gjorts visar att verksamheten varit framgångsrik. I det projekt som nu får stöd sker samarbete med ABF, LO och En bok för alla.

Bland de dokumentationsprojekt som får bidrag finns en fotodokumentation av byggandet av Botniabanan med SEKO Väg och Ban Mitt i Sundsvall som sökande. 100 byggnadsarbetare vid banan ska - tillsammans med en professionell fotograf - själva dokumentera sitt arbete i bild.

Hela listan med beviljade bidrag

Ytterligare information:
Lillemor Wisén, handläggare
Telefon: 08-519 264 83
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo