Miljoner till skivbolag

Kulturrådet har fördelat sammanlagt 3,2 miljoner kr för produktion och marknadsföring av fonogram. Sammanlagt 47 produktioner på 39 olika skivbolag får mellan 25 000 och 125 000 kr i produktionsstöd.

Två bolag – Loving Swedish Jazz AB och Filthy Records – får marknadsstöd medan Startracks AB får 300 000 kr i utvecklingsstöd. Syftet med stödet är att främja ett allsidigt utbud av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla fonogram. Kulturrådet strävar efter mångsidighet vad gäller verk, artister och upphovsmän. Utgångspunkter för bedömningen av ansökningarna har varit konstnärlig kvalitet och producentens behov av stöd.

Ytterligare information:
Hasse Lindgren, handläggare
Telefon: 08-519 264 37
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo