Nationell danskonferens i Halmstad

En nationell konferens om Dans i skolan arrangeras på Högskolan i Halmstad torsdagen den 14 november. Syftet är att lyfta fram dansens roll i skolan och dess plats i undervisningen genom att ge inspiration och erfarenhetsutbyte samt att öka kunskapen hos lärare, elever, skolledare, danskonstnärer, beslutsfattare och andra intresserade.

Dans i skolan är ett nationellt utvecklingsprogram där Myndigheten för skolutveckling, Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (NCFF) och Kulturrådet samarbetar för att introducera dansen i skolan.

Kulturrådet har arbetat med dansfrämjande under många år, men nu finns för första gången ett brett samarbete mellan utbildningspolitiken, kulturpolitiken och folkhälsopolitiken.

Programmet Dans i skolan arrangerar konferensen i samverkan med Region Halland, Dans i Halland, Västra Götalandsregionen, Högskolan i Halmstad samt Halmstads och Varbergs kommuner.

Ytterligare information:

Cecilia Björklund Dahlgren, utvecklingsledare för Programmet Dans i skolan
Telefon: 08-519 264 59, 070-586 15 15
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Hugo Tham, Dans i Halland
Mobil. 0705-37 56 65

Header logo