Nya Access-miljoner till kulturen

Kulturrådet har fördelat ytterligare 23,5 miljoner kr i Access-bidrag till sysselsättningsskapande åtgärder som syftar till att vårda, bevara och tillgängliggöra föremål, samlingar och arkivalier inom hela kulturlivet. Bidrag ges för kostnader för personer som anställs inom ramen för de projekt eller verksamheter som fått stöd. Bidrag får ges med högst 30 000 kr per person och månad och dagens fördelning beräknas ge ett 70-tal arbetstillfällen.

Detta är den andra bidragsfördelningen inom ramen för Access. Tidigare i år fördelades 225 miljoner kronor, vilket beräknas ge drygt 680 arbetstillfällen. I regeringens vårproposition, som presenterades nyligen, tillfördes Access ytterligare 23 miljoner att fördelas senare under 2006.

I den här andra ansökningsomgången har flest ansökningar kommit från musei- och kulturmiljöområdet, ca 38 procent. Övriga fördelar sig mellan arkiv, bibliotek, hembygdsrörelsen, scenkonst och en grupp ”övriga”. Även när det gäller andelen bifall dominerar musei- och kulturmiljöområdet.

Vid bedömningen har Kulturrådet i enlighet med den förordning som reglerar bidraget prioriterat projekt som lagt tyngdpunkten på att tillgängliggöra samlingar, föremål och arkivalier av olika slag. Andra bedömningsgrunder har varit kvalitet och långsiktighet samt förutsättningarna att starta verksamhet eller projekt så snabbt som möjligt.

Geografiskt dominerar Stockholms län bland de ansökningar som bifallits. Norrlandslänen, inklusive Gävleborgs län, har tillsammans nästan lika många bifall som Stockholms län medan resten sprids över landets södra och mellersta delar med Skåne som dominant.

Bland stödmottagarna inom musei- och kulturmiljöområdet återfinns Attje Svenskt Fjäll- och Samemuseum i Norrbotten, länsmuseerna i Jönköping, på Gotland, i Halland, Kalmar län, i Norrbotten, Dalarna, Värmland och Östergötland samt Regionmuseet i Kristianstad. Vidare Kulturen i Lund, Grafikens Hus i Södermanland, Museum Anna Nordlander i Västerbotten, Landskrona museum, Nationalmuseum och Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm, Rörstrands museum, Skogsmuseet i Lycksele, Sveriges Riksidrottsmuseum och Österlens museum i Simrishamn.

På arkivområdet har Sveriges Television fått stöd för att tillgängliggöra äldre TV-program i nya medier och inom scenkonsten får Riksteatern bidrag för att bevara och tillgängliggöra inspelningar av äldre uppsättningar med Cullbergbaletten.

Hela listan med beviljade bidrag

Kontakt:
Almir Cehajic, projektledare
Telefon: 08-519 264 31
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Erik Åström, sakkunnig
Telefon: 08-519 264 40
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo