Nya ledamöter i juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

Kulturrådets styrelse har beslutat förordna författaren Stefan Casta och illustratören Lennart Eng till ledamöter i juryn för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. De ersätter författaren Janne Lundström och illustratören Fibben Hald som suttit i juryn sedan starten 2002. Stefan Casta förordnas för tiden 1 juli 2006 - 30 juni 2010 och Lennart Eng för perioden 1 juli 2006 - 30 juni 2008.

De nya ledamöterna är båda hedrade över att ha blivit tillfrågade för litteraturprisjuryns räkning.

– Det är med stor glädje och viss bävan som jag har tackat ja, säger Stefan Casta. Jag inser ju hur oerhört svårt det måste vara att välja pristagare bland världens bästa böcker.

Lennart Eng understryker att priset redan är ett av de viktigaste redskapen för att förbättra barn- och ungdomslitteraturens ställning i världen.
– Kan det finnas en viktigare uppgift inom kulturlivet, frågar sig Lennart Eng i en kommentar till beslutet.

Stefan Casta är född 1949 i Vadstena och bosatt i Skåne. Han är numera författare på heltid men har ett förflutet som radio- och TV-producent. Han har skrivit närmare 30 böcker, framför allt ungdomsromaner och barnböcker. Många är översatta till flera språk. Han är ledamot i Svenska barnboksakademin och har fått flera utmärkelser och priser, bl.a. Augustpriset 1999 för Spelar död och Die Silberne Feder 2001 för Fallet Mary-Lou.

Lennart Eng är tecknare, konstnär och grafisk formgivare. Han är dessutom lärare i bild, konsthistoria och arkitekturhistoria vid Ellen Key-skolan i Spånga utanför Stockholm. Lennart Eng är född 1950 och bosatt i Stockholm. Han har författat och illustrerat flera egna böcker men också illustrerat en lång rad läroböcker, kapitelböcker och faktaböcker. Han är ordförande i styrelsen för Svenska Tecknare och ledamot i Svenska Barnboksinstitutet. 1996 fick han Libers läromedelspris och 2003 var han nominerad till Augustpriset för Valdemar i världshavet.

Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (Astrid Lindgren Memorial Award) har instiftats av den svenska regeringen och det är världens största barn- och ungdomslitteraturpris. Priset på 5 miljoner kronor (ca USD 650 000, 530 000 Euro) delas ut årligen till författare, illustratörer, berättare och läsfrämjande insatser i Astrid Lindgrens anda. Syftet med priset är att stärka och öka intresset för barn- och ungdomslitteraturen i världen samt att på global nivå främja barns rätt till kultur. Litteraturpriset administreras av Statens kulturråd.

Mer information: www.alma.se

Header logo