Pengar till dansscener

Kulturrådet har fördelat sammanlagt 750 000 kronor till Samverkansgruppen Tre Scener för dansarrangemang under 2006. Gruppen består av de fria scenerna Atalante i Göteborg, Dansstationen i Malmö och Moderna Dansteatern i Stockholm som sedan några år tillbaka samverkar kring en turnéslinga mellan scenerna. Syftet är att dansproduktioner som samproduceras eller gästspelar genom slingan kan nå en större publik än vad som annars skulle vara möjligt.

Kulturrådet har också fördelat sammanlagt ca 1 miljon kr för dansföreställningar på scenerna Pustervik och 24 kvadrat i Göteborg samt till nätverket Dansspridning i Mellansverige.

Pustervik kommer att under 2006 att utveckla sin dansverksamhet genom bl.a. längre spelperioder, öppna repetitioner och andra kringaktiviteter. 24 kvadrat kommer att presentera 7- 8 olika dansprogram med sammanlagt 30 föreställningar. Lokala, nationella och internationella koreografer och dansare kommer att medverka. Stödet till Dansspridning i Mellansverige kommer bl.a. att användas till arrangörsstöd, fortbildning av lokala arrangörer samt till marknadsföring.

Kontakt:
Mika Romanus, handläggare
Telefon: 08-519 264 97
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo