Produktionsbidrag till dansen

Kulturrådet har fördelat 2,4 miljoner kr till 17 fria dansgrupper och koreografer. I höstas fördelade rådet huvuddelen av de sammanlagt 19,3 miljoner kr som är avsatta för yrkesverksamma fria dansgrupper och koreografer 2006. Den nu aktuella fördelningen omfattar enstaka produktionsbidrag. En strävan den här gången har varit att koncentrera antalet bidrag och höja bidragsnivåerna.

Nio av de grupper som nu fåt bidrag kommer från Stockholms län. En av dessa - Christina Tingskog - gör sin produktion tillsammans med Dans i Nord i Norrbotten. Av de övriga har fem grupper sin bas i Västra Götaland och tre i Region Skåne.

Flera av grupperna kommer att turnera i olika delar av landet. Två av grupperna får bidrag för produktioner som specifikt vänder sig till mindre barn. Det är Gunilla Heilborn/Zebra Dans och Bronja Novak/ Big Wind. Flera grupper har produktioner som vänder sig till både vuxna och barn. Art Spectra får dock stöd särskilt för sitt engagemang för ungdomspubliken.

Hela listan med beviljade bidrag

Kontakt:
Mika Romanus, handläggare
Telefon: 08-519 264 97
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo