Stat och landsting ökar stödet till Eric Ericsons Kammarkör

Kulturrådet har beslutat att ge Eric Ericsons Kammarkör ytterligare 250 000 kr i verksamhetsbidrag för 2006. Kören har tidigare fått 450 000 kr för innevarande år. En viktig förutsättning för det ökade stödet är att Stockholms läns landsting anslagit motsvarande summa.

- Det här är resultatet av vår dialog med landstinget i Stockholm, säger Kulturrådets generaldirektör Kristina Rennerstedt i en kommentar till beslutet. På det här viset breddar vi den finansiella basen för Eric Ericsons Kammarkör. Kulturrådet har i olika sammanhang uttalat att rådets strävan är att öka den regionala och lokala medfinansieringen när det gäller grupper och ensembler som står utanför institutionerna. På det här sättet visar landstinget i Stockholm att man vill ta ett ökat ekonomiskt ansvar för Eric Ericsons Kammarkör.

Ytterligare information:
Monica Lindqvist, handläggare
Telefon: 08-519 264 04
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo