Statligt stöd till nya danskonsulenter

Fem nya län får statligt stöd för att inrätta danskonsulenttjänster. Det har regeringen beslutat. De fem länen är Gävleborg och Jönköpings län samt Blekinge, Kronoberg och Kalmar i samverkan. Kalmar län får dessutom statligt stöd till sin redan inrättade konstkonsulenttjänst.

Danskonsulenterna arbetar för att hålla ihop, vidareutveckla och stärka dansen i regionerna de verkar i. De arbetar bland annat med att utveckla möjligheterna att kunna presentera dans som scenkonst, dels genom att ta emot gästspel men även genom att producera egna dansproduktioner. En stor del av danskonsulenternas tid går också åt till bildningsarbete och främjande, särskilt med inriktning mot skolan.

De regionala konstkonsulenterna har en nyckelroll när det gäller att främja människors möjlighet att möta konst. Konsulenterna arbetar för att barn och ungdomar ska få möta det professionella konstlivet, såväl institutioner som fria utövare. Barn och ungdomar ska även få tillgång till den kunskap som finns i konsten för att kunna utveckla sitt eget konstnärliga uttryck. Konstkonsulenterna arbetar dessutom med att skapa bättre förutsättningar för konstnärer att verka i regionen. Det sker genom kompetensutveckling, projekt och nationella såväl som internationella samarbeten.

En stor del av arbetet är att informera och hitta vägar för konsten in i skolan. Det är också viktigt att stärka konstnärer som söker sig till skolans område och lärare som söker sig till konsten.

Statens kulturråd är initiativtagare till utvecklandet av den regionala konsulentverksamheten. Ett försöksprojekt startade i början av 1990-talet och verksamheten blev permanent genom kulturpropositionen 1996/1997. Kulturrådet ser det som en viktig uppgift att inte bara ge ett ekonomiskt bidrag utan också ge konsulenterna kontinuerligt stöd med möjlighet till erfarenhetsutbyte och fortbildning.

Beslutet regeringen nu tagit innebär att 18 av landets 21 län kommer att få tillgång till danskonsulenter. Konstkonsulenter finns idag i 15 län.

Header logo