Stöd för läsning: 16 projekt får bidrag

Kulturrådet har beslutat fördela ca 3,4 miljoner kr till ett antal läsfrämjande projekt i olika delar av landet. Syftet är att stimulera till ökat läsande bland barn och unga och bidragen ges bl.a. till kommuner, förskolor, skolor och bibliotek. Enligt de direktiv som gäller för bidraget ska projekt som bygger på bred samverkan, lokal förankring och som är långsiktiga prioriteras.

Tre projekt som får stöd vill skapa möten med litteratur med hjälp av olika konstnärliga uttrycksformer. Partille kommun, Teater Sagohuset i Malmö och Hjo kommun kommer alla att satsa på sådan verksamhet tillsammans med olika samarbetspartners. Bildlärare, danslärare, bibliotekarier och musiklärare är involverade i projekten.

Barnens bibliotek, som är en webbplats som stöder läsfrämjande på olika sätt, får stöd bl.a. för att samarbeta med Myndigheten för skolutveckling och Utbildningsradion kring virtuella författarbesök och andra litteraturprogram.

Tre projekt som riktar sig till förskolebarn får bidrag. De bygger alla på ett brett samarbete och två av dem – i Ryd (Linköping) och i värmländska Kil – handlar det om att stärka läsandet i familjer med annat modersmål än svenska medan Kävlinge kommun ska utveckla en modell för samarbete för skolbibliotek, folkbibliotek och förskola kring små barns informationsbehov. Nacka kommun får stöd för samverkan kring flerspråkighet för flyktingbarn.

Två projekt riktar sig till äldre barn. I Herrljunga kommuns Läseklubb 2007 handlar det mestadels om samtal kring litteratur medan Sisu idrottsbildare i Västerbotten tillsammans med folkbiblioteken satsar på ett ökat läsande bland idrottande ungdomar samtidigt som man försöker få stillasittande barn och unga att röra sig mer. Västernorrlands länsbibliotek har startat projektet ”PPP – Pojkar, pappor och prat om böcker” som bl.a. innefattar skrivarverkstäder för pojkar.

Luleå kommun har ett nytt stadsbibliotek och får projektpengar för att dokumentera och dela med sig av erfarenheter man fått under projektering och bygge. Vad händer t ex när man bjuder in barn att delta i planeringen av ett nytt bibliotek? Göteborgs kommun vill utveckla samarbetet med Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne kring den eller de författare som utses som pristagare nästa år.

Två förstudier får stöd. Jönköpings kommun vill starta särskilda stimulerande miljöer (studios) för läs- och skrivprocesser medan Författarcentrum får pengar för att undersöka hur samarbetsformer mellan skolor, folkbibliotek och studieförbund kring poesi kan utvecklas.

Ytterligare information:
Cay Corneliusson, handläggare
Telefon: 08-519 264 07
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo