Stöd för tillgänglighet

Kulturrådet har fördelat 4,7 miljoner kr i stöd till 16 olika projekt som syftar till att öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionshinder. Kulturrådet har ett samlat ansvar för handikappfrågor med anknytning till rådets verksamhetsområde, vilket innebär att myndigheten ska vara rådgivande, pådrivande och stödjande i sådana frågor.

I de riktlinjer som Kulturrådets styrelse fastslagit, prioriteras projekt som ökar kunskapen om funktionshindrades behov, förbättrar samarbetet mellan aktörer inom och utom kultur- och handikappområdet, prövar nya metoder, verksamhetsformer och teknik för att förbättra tillgången till kultur för personer med funktionshinder.

Flera organisationer som arbetar med barn och ungdomar som främsta målgrupp får stöd. Synskadades Riksförbund, Föreningen ZIN-LIT, Share Music Sweden och Cirkus Cirkörs barn- och ungdomsavdelning finns bland dessa.

Frölunda kulturhus i Göteborg riktar uppmärksamheten mot psykiska funktionshinder med ett antal utställningar med skulptur, måleri, foto och texter där konstnärerna är psykiskt funktionshindrade. I projektet ingår även föreläsningar och debatter, film och teater med temat psykiskt funktionshinder.

Flera projekt avser förbättrad tillgänglighet till kulturlokaler. Två teatrar och en kulturförening i Göteborg – Folkteatern, Pusterviksteatern och Aftonstjärnans Kulturförening - får stöd för bl.a. inventering och åtgärdsplaner. Västerbottensteatern får bidrag för att tillsammans med sina lokalarrangörer kunna handikappanpassa sin verksamhet även under turnéer.

Teaterhögskolan i Stockholm ska undersöka möjligheterna att starta en skådespelarutbildning för döva.

Regionbibliotek Västra Götaland ska tillsammans med Trollhättans bibliotek och Göteborgs Operan driva projektet ”Nå fram – information för alla” som syftar till att skapa information som är tillgänglig även för personer med funktionshinder. Det handlar om foldrar, webbsida, skyltar, orienteringstavlor mm. ”Mp3-boken kommer ” är ett projekt där Skövde stadsbibliotek vill pröva möjligheterna att med mp3-teknik utveckla ett enklare och mer flexibelt talboksutlåningssystem för folkbiblioteken.

Tekniska museet i Stockholm får stöd för den gränsöverskridande taktila utställningen Sport – Rör mig! som handlar om kropp och själ, idrott, hälsa och livsstil. Utställningen blir en del av det nya Teknorama 2.0 och Kulturrådet bedömer att den kan tjäna som inspiration också för andra museer.

Hela listan med beviljade bidrag

Ytterligare information:
Siv Junback, handläggare,
tel. 08-519 264 44
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo