Stöd till kulturell mångfald

Kulturrådet har fördelat 768 500 kr i bidrag för olika insatser under Mångkulturåret 2006. Detta är den andra och sista fördelningen av de totalt 3 miljoner som Kulturrådet haft till sitt förfogande för detta ändamål under året. Vid denna fördelning, liksom vid den tidigare, har rådet prioriterat sådan verksamhet som har förutsättningar att skapa inte bara nya utan också långsiktiga samarbetsformer.

Bland bidragsmottagarna denna gång finns MOI - Mångfald och Inflytande för projektet Kulturmöten. Det syftar till att inspirera ungdomar i invandrartäta områden att ta del av kulturen genom förebilder, utbud och studiebesök. Scenen Atalante i Göteborg får stöd för ”Manifest” som är en mötesplats för olika slags konst. Kultur med företrädare från olika länder möts i dans, möten, samtal och föreläsningar.

Folkets Bio i Malmö får bidrag för projektet ”Unga visioner/framtidens Malmö” där man tillsammans med flera organisationer och aktörer från det fria kulturlivet vänder sig till ungdomar mellan 17 och 22 år i stadsdelarna Fosie, Hyllie, Rosengård och södra innerstaden i Malmö. Verksamheten omfattar tio seminarier som bygger på ämnen som ungdomarna tycker är aktuella för sin egen verklighet.

Övriga stödmottagare är Moderna Dansteatern i Stockholm, Konstnärernas Kollektivverkstad i Sörmland, Kunskapsteatern i Blekinge, Vadstena Akademien, Föreningen Världskultur i Eskilstuna, Jönköpings Allmogemarknad, RFSL i Umeå, Antirasistiska Filmdagar och Filmcentrum Väst samt Tryggare och Mänskligare Göteborg.

Hela listan med beviljade bidrag

Ytterligare information:
Louise Thurén, handläggare
Telefon: 08-519 264 26
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo