Stöd till minoritetskultur

Kulturrådet har fördelat 7,3 miljoner kr ur anslaget för nationella minoriteters språk och kultur. Sammanlagt 19 projekt har fått stöd med mellan 50 000 kr och 2 miljoner kr. Bland bidragsmottagarna finns organisationer som företräder de fem nationella minoriteterna sverigefinnar, tornedalsfinnar, romer, samer och judar. Syftet med stödet är att det ska stärka de nationella minoriteternas språk och kultur och enligt de riktlinjer som Kulturrådets styrelse fastslagit ska prioritet ges åt insatser av strukturell karaktär samt projekt med inriktning på barn och ungdomar.

Merparten av bidragen går till arrangemang eller projekt som är knutna till någon av de fem minoritetsgrupperna. Fyra projekt som speglar minoritetskulturen i Sverige på ett mera övergripande och samlande sätt har emellertid också fått bidrag. Det är SWEBLUL, den svenska sektionen av den europeiska minoritetsspråksbyrån, som fått bidrag dels för en internationell minoritetssångtävling i Östersund, dels för ett informationsprojekt om de nationella minoriteterna i Sverige.

Mångkultur Sörmland får stöd för en uppföljning av sin minoritetskonferens ”Erkänd” som genomfördes fem år efter det att de nationella minoriteterna erkändes. ”Erkänn mångfalden” ska vidga perspektivet och medvetandet om minoritetsfrågorna genom att spegla dem i den situation som råder i Spanien.

Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm-Uppsala får bidrag för arrangemanget ”Zisel bjuder in 2006 - Samspel” som är ett antal aktiviteter där artister från nationella minoritetsgrupper uppträder tillsammans. Projektet riktar sig såväl till barn och ungdomar som till vuxna.

Hela listan med beviljade bidrag

Kontakt:
Anja Paulin, handläggare
Telefon: 08-519 264 18
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo