Stöd till skivproduktioner

Kulturrådet har fördelat 2,8 miljoner kr i produktionsstöd och marknadsföringsstöd till 44 produktioner på 36 svenska skivbolag. Merparten av stöden är produktionsstöd på mellan 15 000 och 130 000 kr. Fyra produktioner har fått marknadsstöd. Stöden går till skivproduktioner inom de flesta genrer och ett antal skivbolag har fått stöd för flera produktioner. Kulturrådet fördelar fonogramstöd två gånger per år och nästa fördelning sker i höst. Den sammanlagda stödsumman för 2006 är 6,2 miljoner kr.

Hela listan med beviljade bidrag

Ytterligare information:
Hasse Lindgren, handläggare,
tel. 08-519 264 37
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo