Reviderat dansprogram: Tillgänglighet och arbetsvillkor viktigast

Ökad tillgänglighet till dans och bättre arbetsvillkor för dansare och koreografer - det är två av de viktigaste områden som behandlas i det reviderade handlingsprogram för den professionella dansen som Kulturrådet nu lämnat till regeringen.
- Fler människor ska kunna ta del av dans. Detta kräver bra produktionsvillkor och en väl utvecklad infrastruktur, men det krävs också att arbetsvillkoren för dansens utövare blir bättre. Det säger Kulturrådets generaldirektör Kristina Rennerstedt i förordet till det reviderade handlingsprogrammet.

Den 1 mars 2005 lämnade Kulturrådet ett förslag till ett handlingsprogram för den professionella dansen till Kulturdepartementet. Därmed redovisade rådet det uppdrag man fått av regeringen i slutet av 2003. Programförslaget var omfattande med en rad konkreta förslag som berörde stora delar av dansområdet. Gensvaret från regeringen var positivt. I årets kulturbudget återfinns flera av de åtgärder som föreslogs.

Men arbetet fortsätter. Kulturrådets handlingsprogram har nu reviderats, främst utifrån alla de förslag och synpunkter från danslivets olika aktörer som kommit sedan förra våren. Dessutom har en tydligare prioritering av de olika förslagen gjorts.

Header logo