Utlysning av EU:s nya kulturprogram

EU:s nya kulturprogram löper i sju år, från 2007 till och med 2013. Programmet ger stöd till kulturella samarbetsprojekt mellan flera europeiska länder. Sista ansökningsdag är 28 februari 2007. Den som avser att söka bör dock så snart som möjligt ta del av ansökningshandlingarna.

Utlysningen är tillgänglig på Kommissionens webbplats. Det är viktigt att ta del av “Specifications” som ger villkor, regler och kriterier för stödet och “Applicant's Guide” som ger vägledning för ifyllande av blanketterna.
Utlysningarna gäller fleråriga samarbetsprojekt, samarbetsåtgärder samt översättning av skönlitteratur.

Den som har en projektidé kan vända sig till Kulturkontakt Sverige för råd, bedömningar och hjälp med ansökningar.

INFORMATION

Header logo