Utvärdering klar av fri entré vid vissa statliga museer

Kulturrådet överlämnade idag till regeringen myndighetens utvärdering av reformen med fri entré vid vissa statliga museer. Den fria entrén vid museerna infördes den 1 januari 2005 och är såväl ekonomiskt som publikt en av de mer omfattande kulturpolitiska reformerna på senare år.

Syftet med reformen har varit att ge en bredare allmänhet ökad tillgång till kulturarvet. Rapporten, som delvis bygger på museernas eget utvärderingsarbete, redovisar och analyserar resultatet av det första året med fria entréer.
Läs mer:
 Fri entré till museer: Utvärdering av frientréreformen vid vissa statliga museer (1648 kB)

 

Header logo