Utvecklingspengar till scenkonst

Kulturrådet har fördelat 12,8 miljoner kronor i utvecklingsbidrag för olika verksamheter och projekt vid scenkonstinstitutioner och länsmusik runt om i landet. Syftet med bidragen är främst att stimulera institutionernas arbete med att nå nya publikgrupper, att utveckla turnéverksamheten, samt att samarbeta över konstområdesgränserna och med amatörer. Vid den nu aktuella fördelningen har Kulturrådet dessutom tagit hänsyn till insatser som främjar etnisk och kulturell mångfald samt projekt riktade till barn och ungdomar.

Bland de projekt som nu får stöd för första gången finns Norrbottens Kammarorkesters och Norrbottensmusikens utveckling av en ensemble med särskild inriktning mot nutida musik. Projektet får dessutom ett betydande regionalt och lokalt stöd. Norrbottens län ingår också i det turnéprojekt - ”Musik i norr” - som samordnas av Botnia Musik i Umeå och som också omfattar Västerbotten, Jämtland och Västernorrlands län.

Länsteatrarnas samarbetsråd har initierat projektet ”Det nationella dramaturgiatet” som syftar till att stimulera repertoarutvecklingen främst bland länsteatrarna i landet. Projektet får nu stöd för första gången. Backa Teater i Göteborg får utvecklingsbidrag för att vidareutveckla Barnteaterakademien som kan få nationell betydelse när det gäller att stärka barnteaterns ställning.

Musik Gävleborg och Dalfolk - länsmusikverksamheten vid Folkmusikens Hus i Rättvik - får stöd för projektet ”Mångkulturella nätverk” som ska förbättra samarbetet mellan institutionerna och invandrade musiker, arrangörer och publik. Musikstiftelsen i Kalmar län satsar på ”Folkmusik i en mångkulturell värld” som har som målsättning att utveckla en arrangörsstruktur för mångkulturella musikaktiviteter i ett längre perspektiv.

Länsteatern på Gotland får bidrag för att utveckla en scen för dans - Länsdans - som ska omfatta residens, gästspel och gotlandsbaserad dansproduktion.

Många verksamheter får stöd för andra eller tredje projektåret. Det omfattande projektet ”Arrangörsutveckling genom Länsteatrarnas samarbetsråd” är ett omfattande samarbete mellan Riksteatern och landets länsteatrar som nu får stöd för andra året.

Hela listan med beviljade bidrag.

Kontakt:
Monica Lindqvist, handläggare
Telefon: 08-519 264 04
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo