Utvecklingsstöd till teater, dans och musik

Kulturrådet har fördelat sammanlagt 2,6 miljoner kr i utvecklingsbidrag till institutioner inom scenkonstområdet. Samverkan mellan institutioner och det fria kulturlivet samt internationellt kulturutbyte har varit två viktiga utgångspunkter i Kulturrådets bedömning av ansökningarna, samtidigt som verksamhet inom dansområdet prioriterats.

Göteborgs Operan får bidrag för ett balettgästspel i Tyskland med föreställningen Aurora. Teater Västmanland får stöd för fortsatt samarbete med New York State Theatre Institute. Nordiska Kammarorkestern Sundsvall får bidrag för en Japan-turné i juni nästa år medan Smålands Musik och Teater tillsammans med Romeo & Juliakören får stöd för ett gästspel vid Mantova-festivalen i Italien nästa sommar med en dramatiserad konsert med musik av Monteverdi. Norrdans i Härnösand får bidrag för fortsatt utbyte med MD Tammerfors.

Folkoperan i Stockholm får stöd för en dansteateropera av Birgitta Egerbladh tillsammans med Norrlandsoperan och Riksteatern. Bidraget avser kostnaderna för föreställningens dansare. Även Folkteatern i Göteborg kommer att samarbeta med dansare under 2007 och får bidrag för detta inom ramen för projektet Shortcuts.

Värmlandsoperan ska etablera en scen för den professionella dansen och får bidrag för att påbörja arbetet med att utveckla sin dansverksamhet. Stiftelsen Musik i Dalarna får bidrag för ett samarbetsprojekt med Musik i Uppland som innehåller musik, dans och poesi.

Norrlandsoperan har under flera år systematiskt arbetat för att utveckla danskonsten i Västerbotten. Som ett led i detta arbete skapar man ett dansresidens i Lycksele med inriktning på tango. Projektet får stöd från Kulturrådet samtidigt som kommuner och landsting bidrar till kostnaderna.

Ytterligare två projekt har fått stöd. Musik i Gävleborg driver tillsammans med sex andra länsmusikorganisationer projektet Interaktion som syftar till att utveckla den nutida musiken och dess arrangörer. Projektet drivs i samarbete med Riksförbundet Arrangörer av Nutida Konstmusik (RANK). Länsteatrarna i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland har etablerat ett framgångsrikt samarbete i projektet Norrscen. Nu får man stöd för att kunna utöka samarbetet till att omfatta även barn- och ungdomsteater.

Ytterligare information:
Monica Lindqvist, handläggare
Telefon: 08-519 264 04
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo