Vem går egentligen på teater?

Vem går på teater och konserter idag? Hur ofta? Vad har de för utbildning? Och vad har de för ursprung? Det mesta går att få svar på i den undersökning som SOM-institutet vid Göteborgs universitet gjort på uppdrag av Kulturrådet. Resultatet av undersökningen presenterades vid ett seminarium, arrangerat av Svensk Teaterunions Branschkommitté, under politikerveckan i Almedalen. I materialet redovisas olika uppgifter om scenkonstpubliken, det vill säga de som under det senaste året varit på teater, konsert eller opera/musical/balett minst en gång. Resultatet av undersökningen kommer att ingå i Kulturrådets omvärldsanalys som lämnas till regeringen i höst.

Vid ett seminarium anordnad av Svensk Teaterunions Branschkommitté under Almedalsveckan presenterades en undersökning som Kulturrådet har beställt. Materialet bygger på SOM-institutets nationella frågeundersökning (Riks-SOM) och dels motsvarande undersökningar i Väst-Sverige (Väst-SOM). Vissa frågor har ställts den nationella undersökningen, andra endast i den regionala. Frågorna har dessutom ställts olika lång tid tillbaka så att man ibland kan följa utvecklingen sedan 1988 och i andra fall endast sedan början av 2000-talet. Undersökningarna genomförs i form av postenkäter till ett slumpmässigt urval av befolkningen i Sverige, respektive i Väst-Sverige. I urvalen ingår personer från 15-80 år, sedan 2000 även personer 81-85 år.

SOM-undersökningarna har inte fokus på kultur i första hand utan är en bred undersökning av befolkningens syn på, användning av och deltagande i politik, samhälle, medier, offentlig service, medier och fritidsvanor. I den nationella undersökningen ingår frågor om teaterbesök, biobesök, biblioteksbesök, besök på pop-/rockkonsert, köp av CD-skiva, bokläsning och huruvida man tecknar, målar eller skriver poesi. I undersökningen från Västra Götalandsregionen ingår ungefär samma frågor, fast här finns ”gått på rock-/popevenemang” som ett alternativ bredvid ”gått på konsert” och ”gått på opera/musical/balett”.

I materialet redovisas olika uppgifter om scenkonstpubliken, det vill säga de som under de 12 senaste månaderna har varit på teater, på konsert eller opera/musical/balett minst en gång. Det redogörs således för hur scenkonstpubliken ser ut med hänsyn till bland annat kön, ålder, utbildning, inkomst, bostadsort, ursprung, facklig och politisk tillhörighet.

Materialet kommer att presenteras och kommenteras vidare i Kulturrådets omvärldsanalys som lämnas till regeringen senast 1 oktober.

 

Header logo