22 kulturtidskrifter får höjda bidrag

Kulturrådet har beslutat fördela sammanlagt 16,6 miljoner kr i produktionsstöd till 119 kulturtidskrifter på vardera mellan 25 000 och 600 000 kr för verksamhetsåret 2007. Syftet med stödet är att främja mångfalden i utbudet och viktiga utgångspunkter vid bedömningen av de ansökningar som behandlats är hög kvalitet och mångsidighet i fråga om åsikter och behandlade ämnen.

22 tidskrifter får höjda anslag på – i allmänhet – 25 000 till 50 000 kr. En tidskrift får en höjning på 100 000 kr. Höjningarna grundar sig på en bedömning att de berörda tidskrifterna håller hög kvalitet och har en regelbunden utgivning. Det högsta stödbeloppet har höjts från 550 000 kr till 600 000 kr. Två tidskrifter berörs av detta: Bang och Glänta.
Åtta tidskrifter får stöd för första gången. Det är Desh-Bidesh, Euroturk, Fantasin, Geist, Re:Public Service, Sirwan, Tekla och Tidsignal.

Ytterligare information:
Maria Ågren, handläggare
Telefon: 08-519 264 09
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Per Svenson, presschef
Telefon: 08-519 264 49, 070-397 76 80
E-post: fornamn.efternamn@kulturradet.se

Header logo